ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
  • Slide 1

    Novinky

Efektivní provoz průmyslových chladicích systémů

Špičková kvalita průmyslové chladicí vody pro vyšší stabilitu výrobního procesu, zvýšení produktivity a snížení nákladů na údržbu – bez použití biozidu – ONI AquaClean AC-2G od ONI-Wärmetrafo

Vedle vhodně zvolené technologie a konceptu technologického chladicího systému je stejně důležité vhodně zvolené chladicí médium – voda a její stálá kvalita, která garantuje spolehlivost, stabilitu a dlouhou životnost průmyslových chladicích systémů, ale i spolehlivost a nízké náklady na údržbu chlazených výrobních technologií. Kvalita vody je pro řadu výrobních firem klíčovou otázkou.

Údržba vody a její stálá kvalita v mezích daných samotnou technologií je pak téma vyžadující profesionální přístup a pravidelnou kontrolu odborníků.  Přichází tak ke slovu vedle ošetřování chemickou cestou i nasazení řady opatření spojených s instalací dalších zařízení, zejména pro filtraci v různých typech instalace v rámci chladicího okruhu.

Na základě dlouholetých zkušeností s tímto tématem přichází ONI s vlastním řešením těchto problémů, systémem ONI AquaClean, nyní už v druhé generaci AC-2G.

Automatická úprava průmyslové chladicí vody ONI-AquaClean má přesně danou strukturu pro analýzu vody s následnou celkovou vícestupňovou filtrací.

Základem špičkové kvality vody je nejnižší možná koncentrace pevných částic a nízké zatížení biologií v nejrůznější formě. Stavba filtrační trasy z několika za sebou postavených filtračních jednotek, začínajících automatickým filtrem AFM s funkcí zpětného proplachu přes ultrafiltraci s hrubostí do 0,1 μm, zajišťuje masivní redukci pevných částí v okruhové vodě, společně s malými bakteriemi, viry i dalším biologickým znečištěním.

ONI-AquaClean obsahuje měřicí sekce pro vodivost vody, hodnotu pH, redox napětí s měřením průtoku. Všechny snímané údaje jsou následně zpracovávány průmyslovým řídícím systémem, který reguluje jednotlivé filtrační stupně zakončené ozonizací. Systém je připojen na chladicí systém bypassově, je vybaven vlastním oběhovým čerpadlem, díky kterému je garantován i konstantní průtok přes jednotlivé filtrační stupně, a může tak pracovat v automatickém provozním módu vč. funkce zpětného proplachu aktivovaného dosažením tlakové ztráty.

ONI AquaClean je kompletní samostatně stojící jednotka vybavená vlastním řízením a všemi nezbytnými regulačními prvky tak, aby byla snadno připojitelná na jakýkoliv centrální chladicí systém. Nově navrhované systémy ONI již obsahují standardní přípravu pro ONI AquaClean, existující chladicí systémy umožňují měření a regulaci integrovat do řízení.

ONI opět „využívá energii účelně“. V ČR a na Slovensku jsou systémy ONI nabízeny prostřednictvím firmy Korinex s.r.o., která současně zajišťuje poradenství, instalace i servis.